Entrar

Identity of Conference Culturgest Futuro @ Ania Mikolajczuk

Identity of Conference Culturgest Futuro

Main project task - make logo and consistent identity just for series of conference called, "futuro" (future). The conference takes four days. All our work is based on the word “cosmos”. We made galaxy textures and attached one for each day. Project was made as a student exercise

Zadaniem było stworzenie logo oraz spójnej identyfikacji wyłączne na potrzeby serii konferencji zatytułowanej "futuro" (przyszłość). Konferencja trwała cztery dni. Cała nasza praca opierała się na haśle "kosmos". Stworzyliśmy tekstury galaktyk a następnie każdemu z dni konferencji przypisaliśmy jedną z nich. Projekt był wykonany w ramach ćwiczeń.

Principal objectivo deste projeto - fazer um logotipo e uma identidade consistente para uma série de conferências, chamadas de futuro. A conferência dura cerca de quatro dias. Todo o nosso trabalho foi baseado na palavra "cosmos". Fizemos as texturas galácticas e assim as adicionamos a cada dia. Este projeto foi feito como exercício escolar.


Thanks for Watching!

Work made by:
Anna Mikolajczuk https://industriacriativa.pt/ania
Paulo Xavier https://industriacriativa.pt/pauloxavier

Also if you liked our work, click appreciate button or follow button for more regularly updates.

9

Recomenda as competências de Ania Mikolajczuk

Entra na tua conta ou cria uma conta para comentar.

Identity of Conference Culturgest Futuro